Solution for "meta data og:"

<meta property="og:image" content="https://example.com/ogp.jpg" /> <meta property="og:image:secure_url" content="https://secure.example.com/ogp.jpg" /> <meta property="og:image:type" content="image/jpeg" /> <meta property="og:image:width" content="400" /> <meta property="og:image:height" content="300" /> <meta property="og:image:alt" content="A shiny red apple with a bite taken out" />

meta og:image

<meta property="og:image" content="https://ahrefs.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/fb-open-graph-1.jpg" />

all meta og tags

Similar codes for "meta data og:"


Latest 'Html' questions

Added before "meta data og:"